Istnieją już książki poruszające jednocześnie temat gier i muzyki, lub mówiące na któryś z tych tematów w inspirujący dla nas sposób. Oto bibliografia, którą będziemy poszerzać i uzupełniać o opisy poszczególnych książek:

William Cheng, Sound Play
Jon Damian, Fresh Music
Mike Goodrick, The Advancing Guitarist
Johan Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury
Sonia Michelson, New Dimensions in Classical Guitar for Children
Brian Upton, Aesthetic of Play
Iannis Xennakis, Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition

Projektowanie gier

Projektanci gier rozwijają w pewnym stopniu zaplecze teoretyczne dla swoich działań. Niewielka część z ich rozważań trafia do tekstów akademickich. Baza wiedzy projektantów gier jest z pogranicza inspiracji i teorii, a przeanalizujemy potencjalną mechanikę dla gry muzycznej.

Tematy pokrewne

Warto zauważyć, jak blisko jest od gier do muzyki, bo istnieją także:
– gry komputerowe powiązane z muzyką (np. Guitar Hero, Audiodrive),
– teleturnieje dotyczące wiedzy muzycznej (np. Jaka to melodia),
– tworzenie muzyki do gier komputerowych,
– konkursy muzyczne pokazy talentów,
– muzyka będąca szczególnie dobrym tłem do grania w gry.

Te wątki mogą być poruszane na Game-session na marginesie podstawowych zagadnień.

 

Reklamy